Posts Tagged ‘kostnader’

h1

Vad är kulturen värd – egentligen?

februari 10, 2013

UNDER MÅNGA ÅR inom kulturbranschen har jag förvånat mig över att så många fixerat sig vid kostnaderna för kultur – samtidigt som de har så förgjordat svårt att se det egentliga värdet av kultur.

akvarellmuseumIdag fick jag ögonen på en avhandling från Handelshögskolan i Göteborg (från december 2012) som försöker bena ut varför kultur är så värdefullt.

John Armbrecht forskar vid företagsekonomiska institutionen och har studerat ”kulturturism” och värdet av kulturupplevelser och kulturinstitutioner. 

Metoderna i hans avhandling sätter ett värde på de sociala, kulturella, hälsorelaterade och andra värden som kultur skapar och ger därmed ett samhällsekonomiskt perspektiv, baserat på individernas upplevda värde.

John Armbrecht menar, i ett pressmeddelande, att om man betalar 100 kronor för en entrébiljett, men egentligen hade varit beredd att betala 300 kronor, så är värdet av besöket just 300 och inte 100 kronor. Denna värdering är särskilt viktig för offentligt finansierade kulturinstitutioner, där biljettkostnaden är subventionerad av våra gemensamma medel.

I sin forskning använder John Armbrecht flera olika sätt att mäta och beskriva kulturens värde. Till exempel kan även de som inte besöker en viss kulturinstitution uppleva ett värde av den. Enbart möjligheten att kunna göra ett besök, eller att den finns där som en tillgång för kommande generationer, är också en typ av värde.

Han har studerat konserthuset i Vara, Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn på Tjörn och musikfestivalen Way Out West i Göteborg. Värdet som skapas vid alla dessa tre studieobjekt är högre än kostnaderna de för med sig. Samtidigt skiljer de sig åt. Till exempel värderas Akvarellmuseet även för dess kringupplevelser, som den vackra naturen.

Detta bredare sätt att värdera kultur bör man ta hänsyn till vid beslut om kultursatsningar, menar John Armbrecht. Ett allt för snävt synsätt på ekonomiska effekter riskerar att missa viktiga värden som kulturen skapar.

Dessutom är kulturinstitutioners mål inte i första hand är att skapa sysselsättning eller ekonomisk tillväxt utan snarare att skapa livskvalitet.

– Den grundläggande frågan för samhället är: vad ger pengarna som går till kulturen? Att då bara titta på besökssiffror och vad vi får tillbaka i form av skatter och andra intäkter är ett smalt perspektiv. Kulturen är värd mer än så för oss som individer och samhällsmedborgare, säger John Armbrecht enligt pressmeddelandet.

Till det skulle jag själv vilja tillägga:

Det sprids ibland en bild av att vi som jobbar med kultur försöker smita ifrån ansvaret för ekonomin i våra verksamheter. Men det är en vrångbild.

De flesta jag känner till – både enskilda konstnärer, musiker etc och anställda på institutioner – försöker verkligen skapa intäkter och få så god lönsamhet vi kan i våra verksamheter.

Men kulturinstitutioner har ett bredare uppdrag än att enbart anpassa verksamheten efter marknadens köpkraft.

Vi har också ett kulturvårdande uppdrag, det vill säga ett uppdrag att slå vakt om och förvalta vår gemensamma historia. Vi är ålagda att ta nya grepp, jobba gentemot mindre köpstarka grupper (t ex skolbarn) och ha en verksamhet som i utställningar och program prövar nya idéer, tankar och gestaltningar. Sådana uppdrag ger inga säkra affärsintäkter – och det är heller inte syftet.     

Här på Astrid Lindgrens Näs ligger vi runt 50 procent i egna intäkter, vilket är högt jämfört med andra kulturinstitutioner. Vi tror att den siffran på sikt är möjlig att höja till 100 procent.

Men det är inte vårt huvudsakliga uppdrag. Därför kan man bara sucka åt de enfaldiga och illasinnade debattörer som attackerar kulturinstitutioner för att de inte visar samma goda affärsmässighet som kommersiellt inriktade handels- och affärsbolag.

Jag kan bara hoppas att John Armbrechts avhandling kan ge ett litet fördjupat perspektiv på frågan om kulturens kostnader. Och egentliga värde. Åtminstone hos de som på ett seriöst sätt vill  fördjupa diskussionen.

Bilden föreställer Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn – ett onödigt kostnadsställe eller en värdefull tillgång? Foto: Christer Hallgren.

Annonser