Archive for the ‘Astrid Lindgrens Värld’ Category

h1

Om Astrid Lindgrens betydelse

augusti 11, 2015

Efter drygt åtta år slutar jag nu som VD för Astrid Lindgrens Näs, ett växande och unikt kulturcentrum och besöksmål i Vimmerby. I tre avslutande blogginlägg reflekterar jag över min tid på Astrid Lindgrens Näs. Det här är första inlägget: Om Astrid Lindgrens betydelse.

*

Skärmavbild 2015-08-08 kl. 22.45.09I VIMMERBY HÖR man ofta frågan: ”Vad hade Vimmerby varit utan Astrid Lindgren?”. Och i nästa andetag det självklara svaret: ”Ingenting!”.

De flesta boende i kommunen har numera insett Astrid Lindgrens betydelse för Vimmerbys identitet och utveckling. Under de åtta år som jag kan överblicka har det skett en rejäl förskjutning i den allmänna opinionen. Nu hör jag sällan eller aldrig någon muttra över kopplingen mellan Vimmerby och Astrid Lindgren.

Jag vill förstås gärna tro att etableringen av Astrid Lindgrens Näs har spelat en viktig roll för att skynda på den utvecklingen. 

Länge var teaterparken Astrid Lindgrens Värld ensam på arenan; en isolerad och glimrande satellit i det småländska universumet, dessvärre inte överdrivet sammandockad med moderskeppet Vimmerby kommun och dess utvecklingsplaner, företag och liv i övrigt.

Men invigningen av ”syskonföretaget” Astrid Lindgrens Näs 2007  – samma år som 100-årsminnet av Astrid Lindgrens födelse – blev en brytpunkt. Satsningen är långsiktig och har hittills haft stöd från de flesta ledande politiker i kommunen, även om en och annan har svajat i halvhjärtade försök att gå en förmodat negativ folkopinion till mötes. Jag utgår dock från att stödet, både i pengar och ord, kommer att vara obrutet även i framtiden.

Astrid Lindgrens Näs är ett slags synligt kvitto på att kommunen nu på allvar börjar förstå vikten av att vara Astrid Lindgrens födelsestad. Nu finns åtminstone på pappret en kommunal turismstrategi, som tar spjärn mot Astrid Lindgren. Nu inser allt fler att det kommer nya arbetstillfällen och fräscha skattekronor in till kommunen tack vare Astrid Lindgren. Nu börjar man också få en politiskt hög svansföring gentemot regionala och statliga myndigheter.

Det är bra och verkligen på tiden. Men perspektivet är ändå för snävt.

Skärmavbild 2015-08-08 kl. 22.47.40

År 2007 firade Vimmerby och resten av Sverige (och en rad andra platser runt om i världen!) 100-årsminnet av Astrid Lindgrens födelse.

I utvärderingarna direkt efter jubileumsåret tyckte jag att det fanns anledning att vara kritisk. Kommunen hade inte haft någon tydlig övergripande plan för hur man skulle ”exploatera” 100-årsminnet. Utfallet av jubileet blev onödigt lamt.

Vimmerby kommuns dåvarande ledning försatte till stora delar chansen att använda 100-årsjubileet för att skapa nationella och internationella evenemang, möten och uppvaktningar. Sådant som kunnat markera Vimmerbys särart som en dynamisk, innovativ, framtidsinriktad och attraktiv plats.

Man försatte möjligheten att skapa nya kontaktytor med näringsliv och politik på en nationell och internationell nivå. Den enda åtgärd man vidtog var att inrätta ett litet kansli för att samordna de eventuella lokala aktiviteter som kunde tänkas dyka upp av sig själva, vilket blev ett ganska otacksamt uppdrag.

Det enda riktigt påtagliga och bestående resultatet av 100-årsjubileet är faktiskt två statygrupper samt tillkomsten av kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs. Inget dåligt resultat i och för sig, men jag är som sagt övertygad om att kommunen kunde ha dragit många fler fördelar av jubileet.

Ett strategiskt arbete borde ha inletts minst fem år innan jubileet och man borde lagt ribban högt. Hallå, vi snackar trots allt om världens mest spridda och älskade barnboksförfattare!

Ingen skulle väl ha ifrågasatt om Vimmerby exempelvis valt att kalla till en internationell konferens om barns rättigheter eller barnkultur, med deltagande på högsta nivå. Eller sjösatt en nordisk barnboksmässa. Eller bjudit in till världens största ”barnteater-turnering” med deltagande av barn och ungdomar från hela världen á la fotbollens Bullerby Cup (det fanns visserligen en SPUNK-festival för internationella barnteatergrupper under några år, men inte som ett resultat av en kommunal strategi utan enbart som ett resultat av några hängivna kulturtjänstemäns och -kvinnors outtröttliga och delvis oavlönade arbete).

Istället bråkade man om snäva tidsplaner, undanträngda gullpudror, en ny utställningspaviljong eller inte, samt utformningen av diverse nya statyer. Ibland sjöngs också klagovisan över att staten inte bidrog till att finansiera 100-årsjubileet, med sura gliringar mot det storslagna nationella firandet av Carl von Linnés 300-årsdag som ägde rum samma år. Men var fanns egentligen de goda och genomarbetade idéerna som Vimmerby kommun och andra intressenter sökte partners kring? De som Linnéjubileet var så fullproppat med sedan lång tid innan?

Sanningen är att de fanns inte.

Och fortfarande, åtta år senare, tycker jag att det saknas en tydlig, övergripande politisk strategi om hur hela kommunen ska utvecklas med Astrid Lindgren som kraft och dragare.  En strategi som slår igenom i hela kommunen, oavsett om det gäller sociala frågor, utbildningsfrågor, stadsplanering, näringslivslokalisering, evenemangsplanering, kommunikation eller kultur.

Någon kommer säkert att hävda att det visst finns: se på turiststrategin, se på alla skrivningar som finns i utvecklingsplanerna för stadsplanering, näringsliv och skola, där Astrid Lindgrens betydelse för Vimmerby hela tiden framhävs.

Okej. Men i så fall är strategierna ännu inte tillräckligt förankrade inom och utom kommunen. Och vem har det övergripande ansvaret för att strategin följs på ett konsekvent och målinriktat sätt? Och att alla medarbetare inom kommunen medvetandegörs om vikten av att förstå strategin och följa den och – inte minst – att lojalt ställa upp bakom den?

Det är som att ha världens finaste järnmalm i gruvan, men ändå inte bestämma sig för hur man ska ta upp och berika den.

Skärmavbild 2015-08-08 kl. 22.47.40
Vimmerby är just nu en hårt klämd landsortskommun. Ekonomin är skral. Åtstramningar och krympta budgetar drabbar snart sagt varje förvaltning och verksamhet.

Det anges ofta som skäl till att man inte vill satsa ens en krona ytterligare på det som inte är ”lagstadgad kommunal verksamhet” – ett argument som ständigt dyker upp både i kommunstyrelsen och på lokaltidningens ledarsida (precis som om idealbilden vore att en kommun ska vara passiv på alla andra områden än de som staten fastslagit i kommunallagen).

Å andra sidan håller faktiskt Vimmerby urbaniseringen någorlunda stången; det är inte alls lika dramatiskt krympande befolkningstal i Vimmerby som på andra jämförbara håll. Sannolikt beror det på de påtagligt positiva effekterna av kulturturismen. Och självklart också på det stabila näringsliv som finns med Åbro bryggeri och Ljunghäll som fixstjärnor.

Kommunalt har man dessutom de senaste åren gjort en rad tunga framtidsinvesteringar, i allt från kraftvärme till gymnasieskolan. Det anger en riktning och en tro på expansion.

Men att tro att denna expansion kan ske fullt ut utan att man har en genomgripande strategi för att ta tillvara sitt främsta varumärke, ”Astrid Lindgren”, är inte helt genomtänkt.

Skärmavbild 2015-08-08 kl. 22.47.40
Vimmerby är en kommun med låg utbildningsnivå. Ovanligt få i min generation har läst på universitet eller högskola (och senare generationer verkar föredra att bo på annat håll). Sin bildning har man istället ofta fått genom praktiskt arbete, ofta i eget eller familjens företag. Inget ont i det, snarare tvärtom.

Men det kan vara en av förklaringarna till att de mjuka, intellektuella värden som Astrid Lindgren berör inte tillmäts samma betydelse i planeringen som de rent industriella.

Att bygga traditionell industrimark för åtskilliga miljoner anses med självklarhet som en framtidsinvestering – även om ingen industri knackar på dörren just för ögonblicket. Och det är säkert en riktigt strategi.

Men varför är det inte lika givet för kommunen att bygga ut de kunskapsmässiga och intellektuella ”industrimarker” och miljöer som kan skapa sysselsättning i framtiden?

Som till exempel att planlägga och frigöra mark för ett utökat Astrid Lindgrens Värld, etablera en konsthall, satsa på en modernt utrustad teaterlokal, skapa företagshotell och inkubatorer för unga företag inom de kreativa och konstnärliga branscherna, bibliotek, forskningscentra, konferenslokaler och andra kreativa platser? Och också kosta på sig att bemanna dem.

Inte allt på en gång, förstås, men steg för steg i en medveten strategi där målet är att verkligen bli en attraktiv kunskaps- och kulturstad i framtiden.

Efter att under åtta år dagligen ha märkt dragningskraften i namnet Astrid Lindgren så vill jag mena att det är just där som Vimmerby har en extremt unik chans att skapa tillväxt och en hållbar utveckling på sikt. Astrid Lindgrens betydelse kan inte överskattas.

Men det krävs modiga politiker, som även i motvind vågar hävda sin tro på kulturens (läs: Astrid Lindgrens och berättandets) kraft i Vimmerby. Som vågar hävda sin strategi inåt, mot en motspänstig och tjurig kommunal organisation och chefskår, och utåt, mot populistiska opinionsdrivare i lokalpressen, på torget och i fullmäktige. Och som vågar frigöra medel i enlighet med en långsiktig strategi.

Nuvarande kommunalråd, Micael Glennfalk (m), har vågat ta några viktiga steg framåt. När han nu av hälsoskäl avbryter sin mandatperiod kan man bara hoppas på att någon annan kliver fram och fortsatt ser möjligheterna med och storheten i Astrid Lindgren-kopplingen – och slåss för den.

Det behövs modiga politiker som – apropå den aktuella debatten om skolorna i kransorterna – måste våga skapa en kommun som inte bara har ett antal skolor, utan också drar till sig de riktigt bra lärarna och pedagogerna. Och läkarna. Och samhällsvetarna. Och de nya spetskompetenta chefer som behövs inom näringsliv och förvaltning.

Det vill säga ”inflyttare” som vill stimuleras av något mer än vad andra jämförbara småkommuner kan erbjuda. Duktiga människor som dras till dynamiska och kreativa intellektuella miljöer. En sådan miljö som Vimmerby skulle kunna vara i än högre grad, just genom den naturliga kopplingen till en av världens mest lästa författare.

Skärmavbild 2015-08-08 kl. 22.47.40
Talar man om Astrid Lindgrens betydelse så finns det ändå en sak som överskuggar allt: litteraturen.

Huruvida Vimmerby vill eller inte vill – eller förmår eller inte förmår – skapa en dynamisk kommun med Astrid Lindgren som grund är egentligen ett sidospår. Visserligen viktigt för oss som bor i kommunen, men ändå ett sidospår.

Ty den absolut största betydelsen har Astrid Lindgren som författare och opinionsbildare. Inte bara för att hon skänkt miljontals människor en rad starka läsupplevelser. Utan också för att hon påverkat generationer av författare, ja, hela den barnlitterära världen. Och att hon påverkat vårt, ja, många människors sätt att tänka.

Astrid Lindgren har på ett alldeles unikt sätt kommit att bli den fyr som vi alla navigerar runt när vi söker svaret på frågan: vad innebär det att vara människa?

Vad som är Astrid Lindgrens hemlighet funderar jag fortfarande på. Förutom det givna, att hon vågar skriva om nästan allt, ställa svåra frågor och berätta en historia på ett rakt, enkelt och gripande sätt.

Men det unika med Astrid Lindgren, vad är det? Det som har skapat hennes stora, stora betydelse i svenskt kulturliv? Förutom den unika och otvetydiga konstnärliga och litterära talang hon hade?

Jag tror faktiskt det handlar om uppväxten i Vimmerby. Inte att det var just i Vimmerby, utan att hon växte upp i en familj och en miljö som i sig personifierade och stimulerades av alla de goda värden som samtidigt, i  början av förra seklet,  gjorde intåg i vårt samhällsliv.  Omsorgen om de svaga, demokrati, rättvisa, kvinnors och barns lika värde gentemot män, värnandet om naturen och omsorgen om djurhållningen.

Att hon växte upp på en levande lantgård, där död och födsel, bekymmer och glädje, skörd och missväxt hela tiden fanns sida vid sida gav förstås rikligt med stoff till hennes berättelser. Men det gav henne framförallt en klarsynthet kring människors och djurs livsvillkor.

Jag är övertygad om att det är Astrid Lindgrens egna värderingar och förhållningssätt till människor som har skapat hennes storhet som författare, vid sidan av hennes obestridliga talang. Utan den extremt konsekventa inre kompass hon alltid hade, skulle hon inte ha förmått att så djupt känna in och gestalta livets alla svåra frågor. Det är den kompassriktningen som fortfarande får människor från hela världen att bli berörda.

Och som får människor från alla länder att lite vemodiga, men framförallt inspirerade, lämna den stora Astrid-utställningen på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby med orden: ”Hon fattas oss!”

Läs gäran också de andra två inläggen i min avslutande serie: Samhällets kroppspulsåder – kultur! och Vision, vänner och vansinne.

Fotot av Astrid Lindgren på trappan till barndomshemmet i Vimmerby har jag lånat från Vimmerby kommunarkiv. Fotograf: Thorvald Eriksson. 

Annonser
h1

Snacka om lekstuga…

juli 7, 2014

Anneli-Maria-Lek-o-lattjoIDAG HAR VI lyckönskat den senaste satsningen inom turistbranschen i Vimmerby: Kalles Lek & Lattjo – ett rejält tilltaget lekland som öppnade i lördags, precis vid infarten till Astrid Lindgrens Värld.

Det är Maria Carlsson som har förverkligat sin dröm om ett lekland. En jättestor lekstuga, med allt det som brukar finnas på lekland: saker att klättra i, åka på, rutscha nerför,  upptäcka, gömma sig i, bolla med och bygga. Det är en påkostad satsning, som säkert kommer att bli omtyckt, inte minst av barnfamiljer i närheten som kommer att kunna tillbringa både regniga sommardagar och gråtrista vinterdagar härinne.

Maria tänker ha öppet året om och Vimmerby har därmed fått ännu ett landmärke för barnfamiljer. Helt annorlunda än den stora magneten Astrid Lindgrens Värld, förstås, men säkert med stor potential.

Dagen till ära räckte vi över en bukett blommor, för vi på Astrid Lindgrens Näs önskar givetvis ett varmt lycka till. På bilden ser ni innehavaren Maria Carlsson (t h) och vår producent Anneli Karlsson.

h1

Många övernattar i Vimmerby

juni 25, 2014

astridstatyn-torget


Nu är det dags att summera förra årets siffror vad gäller turismen i Vimmerby.
Rapporten TEM 2013 har landat på våra bord, en rapport som mäter effekterna av turismen, både vad gäller jobben och ekonomin.  Och rapporten visar tydligt att besöksnäringen verkligen ÄR en betydande ”industri” i Vimmerby.  Om nu någon fortfarande tvivlar på det.

Kommunens uttalade strategi är att öka antalet flerdagarsbesök och inte enbart leva på dagsbesökare. Astrid Lindgrens Värld är redan idag värt ett tvådagarsbesök och i takt med att vi på Astrid Lindgrens Näs  och andra ökar vårt erbjudande finns det anledning att faktiskt stanna två nätter i Vimmerby. Minst. Och det börjar turisterna märka!

Det som lockar våra besökare syns också tydligt i rapporten – det är aktiviteter! Naturligtvis är Astrid Lindgrens Värld den stora magneten, men också vi själva på Astrid Lindgrens Näs och vår satsning på trädgårdarna lockar fler och fler besökare. Liksom  älgparken i Virum, Katthult, Ingebo hagar och Nils Holgerssons Värld bland andra.

Till det kommer det nya leklandet Kalles lek & lattjo, som öppnar nu i sommar, och dess granne, Motocrossmuseet MX World Collection, som öppnade i våras. Alltsammans nya rätter på det smörgåsbord som erbjuds besökare i Vimmerby. Det ska onekligen bli spännande att läsa nästa års TEM-rapport!

Visste du förresten att

  • turismomsättningen i Vimmerby har ökat med nästan 80% på fjorton år?
  • omsättningen i turistbranschen i Vimmerby var 434 miljoner kronor förra året?
  • turistnäringen i Vimmerby sysselsätter motsvarande 414 heltidsanställda året om?
  • turismen ger nästan 37 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen?
  • turismen i Vimmerby ger över 18 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget och regionen?

Det kan vara värt att ha i minnet för den som diskuterar framtidsfrågor i Vimmerby.

 

h1

Nytt museum i Vimmerby!

januari 17, 2014

DET ÄR INTE varje dag som ett nytt museum öppnar i Sverige – och ännu mer sällan händer det i Vimmerby.

Men i morgon är det dags igen (senast var när Astrid Lindgrens Näs invigdes 12 juni 2007). Då slår nämligen Motocross Museum MX World Collection upp dörrarna i de nyrenoverande lokalerna alldeles framför utfarten från Astrid Lindgrens Värld. Och Vimmerby blir en attraktion rikare!

frodigDet är motocrossentusiasten Magnus Frodig som skapat ett stort och generöst motocrossmuseum, med över 100 cyklar från sex decennier. Maskiner, och dessutom dräkter, som tillhört både världsmästare och andra framgångsrika förare.

Det blir förstås ett helt annorlunda – och viktigt – besöksmål vid sidan av de Astrid Lindgren-satsningar som görs på Astrid Lindgrens Värld och hos oss på Astrid Lindgrens Näs. Och det är en riktigt imponerande satsning från en privat entreprenör, entusiast och samlare.

Min gissning är att Magnus Frodigs skapelse kommer att dra en hel del extra besökare till Vimmerby, inte minst från övriga Europa. Det är precis just sådant här som skapar en dynamisk miljö, nämligen att det i kölvattnet på en framgångsrik satsning (Astrid Lindgrens Värld) växer fram nya initiativ. Det ena ger förutsättningar för det andra, och sett över lång tid så ökar mångfalden i kommunen, staden blir attraktivare för fler människor och det skapas ett ökande underlag för handel, näringsliv, kultur och utbildning.

Steget kan tyckas långt mellan Astrid Lindgren och ett motocrossmuseum – för säga vad man vill, inte åks det särskilt mycket motorcykel i Katthult, Bullerbyn eller Körsbärsdalen – men vi har antagligen en sak gemensamt, vi som jobbar med att locka besökare: vi tror på utveckling och att även Vimmerby kan utvecklas och växa. Både med höskrindor, motocrosscyklar och innovativa trädgårdar!

Vi på Astrid Lindgrens Näs önskar Magnus Frodig ett stort och varmt lycka till i hans modiga satsning!

PS. Bilden är från tidigare idag,  då jag (t.v.) och kommunalrådet Micael Glennfalk (mitten) samtidigt råkade besöka en något jäktad Magnus Frodig (t.h.) för att överräcka varsin ”lycka till”-bukett! Foto: Tobbe Persson. DS  

h1

Storm över Katthult

oktober 28, 2013

Storm over KatthultDET HÄR MED friluftsteater fick en ny innebörd denna måndag kväll, när stormen Simone svepte in över Vimmerby samtidigt som kvällsteatern Emil i Lönneberga tog sin början.

Linas nytvättade lakan fladdrade som segel på Nordsjön, Antons utedass höll på att välta omkull och grisar, präster, hästar och drängar hukade i den regnpiskade vinden. Bara den levande hönan pickade obekymrat omkring. Ett fenomenalt tappert och gott jobb av ensemblen, som kan trösta sig med att värre väder blir det aldrig.

En varm eloge också till Ida (Josefine Waldau Wass) och Emil (Gustav Föghner) som var extremt duktiga och vassa i sin tajming och sitt självklara raka spel.

Vår egen personal på Astrid Lindgrens Näs hittade med andra ord ett bra sätt att möta kvällens storm på, alltså – med öppet sinne och ansiktet vänt mot Katthult på Astrid Lindgrens Värld.

h1

Kulturkommun – eller inte?

november 5, 2012

VÅGAR DAGENS POLITIKER se kultur som motor för samhällsutvecklingen? Eller tror man fortfarande att kultur bara är en exklusiv fritidssyssla för några få?

Just nu ägnar sig de flesta partier i Vimmerby åt att ta fram en vision för Vimmerby kommuns utveckling. Kommunalrådet Micael Glennfalk talar på sin blogg om allianspartiernas snart färdiga vision ”Världens bästa Vimmerby 2022” och oppositionen lär diskutera sin vision parallellt.

Jag hoppas att Vimmerbys samlade politikerkår har öppnat öron och ögon för den diskussion som pågår på så många andra ställen i Sverige och Europa. I annat fall riskerar vi att hamna på utvecklingens bakgård.

I Dagens Nyheter idag menar till exempel Björn Wetterling, ordförande i Svenska galleriförbundet, att kulturens betydelse för den ekonomiska tillväxten är kraftigt underskattad. Han pekar på flera rapporter från EU-kommissionen, som visar att kultursektorn i Europa omsätter drygt tre gånger så mycket som hela den europeiska bilindustrin.

På många platser är man redan medveten om att en kraftfull och ivrig lokal kulturpolitik är en av de bästa vitamininjektioner man kan ge sin stad. Kultur är det som skapar renommé, som drar till sig intresse och vinner publicitet och, inte minst, respekt och status. En kommun som har ett spännande, aktivt och synligt kulturliv blir ingen utflyttningskommun, utan istället ett dynamiskt centrum som folk dras till. Inte bara som besökare och åskådare, utan som aktörer, näringsidkare och medborgare.

I går fick jag i söndags-DN ögonen på en platsannons från Sandviken, en kommun av lite drygt Vimmerbys storlek. Över en dyr halvsida annonserar Sandviken efter en ny kultur- och fritidschef (se bilden). Och man gör det med synbarlig stolthet och framåtanda.

Man talar om Sandviken som en modern industri- och kulturkommun. Man inviger ett nytt Kulturhus. Man har ett av Sveriges bästa storband och en egen symfoniorkester. Man skryter med att ha fostrat Tomas Ledin och Malena Ernman. Man har helt enkelt hög, kulturell svansföring och inser tydligen att en kraftfull investering i kultur också är en kraftfull investering i kommunens överlevnad och utveckling.

I tider av stora strukturella omvandlingar tror jag det är viktigt för både stora och små kommuner att värna sina unika råvaror.  Människor från andra ställen förknippar – rätt eller orätt – Vimmerby  med kultur. Det är en utmärkt plattform att bygga vidare på. Ingen utanför kommunen skulle tycka det var det minsta märkligt om Vimmerby kommun markant ökade sina insatser för att skapa ett livaktigt och spännande kulturliv. Ingen skulle heller bli förvånad om mängder av utflyttade kreativa talanger då skulle söka sig hem till Vimmerby igen och här bilda nya nätverk och skapande företag och konstellationer.

Det stora misstaget som politiker i Vimmerby – och föralldel andra opinionsbildare och aktörer här – kan göra, är att luta sig tillbaka och lita på att Astrid Lindgrens Värld ensamma ska profilera Vimmerby. Visst är Astrid Lindgrens Värld en grymt stark motor. Men ett kulturliv som är riktigt innovativt och drivande för kommunens framtida utveckling måste vara bredare, mer utmanande och finnas även utanför teaterparkens staket!

Så naturligtvis önskar jag att visionerna från de lokala politikerna tar höjd vad gäller kulturens betydelse för Vimmerby. Och gärna en ny lokal kulturpolitik i modiga, ansvarsfulla och innovativt fantasirika former.

Allt annat vore ett utvecklingsstrategiskt misstag.

h1

Skalle-Per och Mozart

november 4, 2012

DET HÄR VECKOSLUTET har bjudit på magnifika kulturella krockar här i Vimmerby!

Först Skalle-Per och Ronja i en maffig och generös föreställning på Astrid Lindgrens Värld i fredags kväll, sedan en magnifik uppsättning av Wolfgang Amadeus Mozarts dödsmässa Requiem i Vimmerby kyrka nu på söndagskvällen.

Fast är det egentligen krockar? Tänker man efter så har Mozart och Astrid Lindgren mer gemensamt än vad man först kan tro.

Inte bara det att Mozart var Astrids favoritkompositör. Och inte bara det att båda skrivit musikdramatiska verk. Utan framförallt att båda skapat odödliga, eviga och gemensamma kulturarv som jag är övertygad om kommer att ha betydelse för de många människorna i evinnerlig tid.

I fredags hörde jag flera kommentarer efter Ronja-föreställningen som sa ungefär så här: ”Tänk, så härligt att vi i lilla Vimmerby kan få se en så här fantastisk och professionell teater!”

Det är sant.

Men samma sak kan verkligen sägas efter kvällens konsert i kyrkan. Jag är fortfarande helt förbluffad över den kvalitet som dirigenten Staffan Lundberg lyckas krama ur Vimmerby Oratoriekör och den numerärt rätt lilla, men samspelade, orkestern.

Mozarts Requiem är ett stycke som följt mig genom livet. Det har drabbat mig och jag blir alltid berörd. Jag har lyssnat till denna dödsmässa många gånger, både i Sverige och utomlands. Den innehåller tillräckligt många svårigheter för att amatörmusiker och sångare riskerar att hamna snett – men det sker aldrig i Staffan Lundbergs uppsättning.

Tvärtom har han skapat en ovanligt kompakt, varm och balanserad klang i kören, en klang som inte är lång ifrån den professionella körer har.  Samspelet med orkester och solister var magnifikt, dynamiken i hela framförandet utmärkt. Intensiteten och närvaron hundraprocentig. Och en nästan fullsatt kyrka bjöds på en alldeles enastående musikupplevelse. Själv föll jag särskilt för sopranen Pernilla Ingvarsdotters tonsäkra och intensiva insatser.

Så mitt i alla välförtjänta jubelrop över Astrid Lindgren Världs fantastiska framgångar, vill jag också lägga till en hyllningskör som hyllar kyrkomusiken i Vimmerby och Staffan Lundberg. Om Vimmerby ska kunna kalla sig för en kulturkommun, så behövs verkligen den bredd och den kvalitet som vi kunde höra ikväll! Och har inte Staffan Lundberg fått Vimmerby kulturpris än, så ska han ha det nästa gång!

PS. För er som inte vet det så är Staffan Lundberg tillbaka i Vimmerby efter över trettio säsonger som valthornist i Hovkapellet vid Kungliga Operan i Stockholm. han ar lett Mozarts Requiem flera gånger tidigare i Vimmerby och är nu i höst engagerad av Växjö konserthus för att dirigera operetten Läderlappen av Johann Strauss den yngre. DS.

På bilden syns delar av orkester och kör, samt solisterna (fr v) Pernilla Ingvarsdotter, Ann-Marie Daag Albrechtsson, Olle Långström och Claes Göran Gunnarsson.